ƏLAVƏ XIDMƏTLƏR

Kafeteriya üzrə xidmətlər (Sifarişçinin əməkdaşlarına kofe-çayın paylanması)

Ofis üçün məsrəf materialları ilə təchizat

Kuryer xidməti

Xırda təmir üzrə xidmətlər

Yaşıl sahələrə və bitkilərə qulluq

Dezinfeksiya (xüsusi dərmanlar vasitəsilə yoluxucu mikrobların məhv edilməsi və ya zərərsizləşdirilməsi )

Dezinseksiya (zərərli həşəratın müxtəlif üsullarla məhv edilməsi)

Deratizasiya (siçan, siçovul və s. həşəratın kimyəvi vasitələrlə qırılması)

Autstaffinq (köməkçi personalın “Yuni Servis” şirkətinin ştatına keçirilməsi)